Suomen marsalkka Mannerheimin

Sotatieteellinen Rahasto

Poimintoja myönnetyistä apurahoista

Rahasto on myöntänyt vuosikymmenten saatossa
lukemattomia apurahoja, joista ohessa on muutamia
poimintoja. Apurahoja on myönnetty myös
mm. väitöskirjoihin sekä Suomen Puolustusvoimien
upseereiden opintomatkoihin, kieliopintoihin ja
pitkäaikaiseen opiskeluun ulkomailla.

Poimintoja myönnetyistä apurahoista

Rahasto osallistui keräykseen, jonka tuotolla tilattiin Sotakorkeakoululle Suomen marsalkan muotokuva. Muotokuvan on maalannut filosofian tohtori E.I. Tilvis. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kunnioitti läsnäolollaan muotokuvan paljastustilaisuutta 12. tammikuuta 1957. Nykyisin muotokuva on Puolustusvoimain komentajan työhuoneessa Pääesikunnassa. <i> Puolustusvoimat. </i> Rahasto osallistui keräykseen, jonka tuotolla tilattiin Sotakorkeakoululle Suomen marsalkan muotokuva. Muotokuvan on maalannut filosofian tohtori E.I. Tilvis. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kunnioitti läsnäolollaan muotokuvan paljastustilaisuutta 12. tammikuuta 1957. Nykyisin muotokuva on Puolustusvoimain komentajan työhuoneessa Pääesikunnassa. PuolustusvoimatVuonna 1951 rahasto myönsi Uudenmaan Rakuunarykmentin Säätiölle apurahan rykmentin historiikin laatimiseksi. Hoitokunnan mukaan alkuperäinen ajatus kyseisen tutkimuksen tukemiseksi oli tullut jo aikaisemmin Suomen marsalkalta.

Vuonna 1955 rahasto osallistui Sotakorkeakoulun keräykseen, jonka tuotolla tilattiin Sotakorkeakoululle filosofian tohtori E.I. Tilviksen maalaama Suomen marsalkka Mannerheimin muotokuva.

Vuonna 1957 rahasto myönsi Suomen sotatieteelliselle seuralle sen 30-vuotismerkkipäivän johdosta apurahan, jolla tuli palkita yksi tai useampi sotahistoriallinen tutkimus Suomen uusimmasta sotahistoriasta. Apurahan avulla toteutettiin tutkimus talvisodan komppanianpäälliköistä, jonka tuloksena O. Sipponen ja M. Suhonen julkaisivat teoksen ”Talvisodan komppanian- ja patterin päälliköt.” (Werner Söderström Oy, Porvoo 1963.)

Vuonna 1962 myönnettiin Upseeriliitolle palkintoraha Suomen itsenäisyyden 45:nen juhlavuoden kunniaksi järjestettyä kirjoituskilpailua varten. Sotilasaikakauslehden toteuttaman kilpailun palkinto jaettiin kolmen voittajan, teologian tohtori Yrjö Massan, everstiluutnantti Ahti Haapaniemen sekä kapteeni Väinö Kangaspunnan kesken.

Vuonna 1968 myönnettiin Upseeriliitolle 40-vuotisjuhlastipendi.

Vuonna 1977 myönnettiin Suomen sotatieteelliselle seuralle 50-vuotisjuhlastipendi.

Vuosina 1985–1989 tuettiin Suomen sotatieteellisen seuran kautta Sampo Ahton tutkimusta talvisodan hengestä. ”Talvisodan henki. Mielialoja Suomessa talvella 1939–1940.” (WSOY, Juva 1990) -teoksesta otettiin toinen painos jo julkaisemista seuraavana vuonna.

Vuonna 1990 tuettiin Raimo Heiskasen tekemää tutkimusta ”Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen sodankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta” (Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitos, 1996).

Vuonna 2001 julkaistiin rahaston tuella Pekka Visurin tutkimus ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset” (Otava 2001), josta otettiin toinen painos vuonna 2002.

Vuonna 2008 julkaistiin rahaston tuella Kari Selénin kokoama ja taustoittama teos ”Mannerheim. Puheet 1918–1947" (WSOY 2008).

Vuosina 2015–2016 tuettiin eversti Pasi Välimäen sekä vuosina 2017-2018 komentaja Tuomo Meron opintoja National Defence Universityssa (USA).