Suomen marsalkka Mannerheimin

Sotatieteellinen Rahasto

Ansioituneiden tutkijoiden palkinnot

Vuodesta 2007 lähtien Rahasto on palkinnut joka
viides vuosi tutkijoita henkilökohtaisista sotatieteellisistä
ansioista. 

Vuonna 2018 palkittiin myös

Kadettikunta 60 000 €

Kadettikunta on kadettiupseerien maanpuolustusaattellinen veljesyhdistys. Tunnustuspalkinnolla Rahasto tukee Kadettikunnan 100-vuotishistoriikin tekemistä.

Suomen sotatieteellinen seura 30 000 €

Suomen sotatieteellinen seura edistää ja tukee sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta. Rahasto tukee tunnustuspalkinnollaan Sotatieteellistä Seuraa sen järjestämän seminaarisarjan toteuttamisessa.

Prikaatikenraali (myöh. kenraalimajuri) Vesa Tynkkynen

MPKK:n ensimmäinen operaatiotaidon ja taktiikan professori, joka on opettajan tehtävissään vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen upseerikoulutukseen. Kenraali Tynkkynen väitteli 1996 Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi, aiheenaan suomalaisen taktiikan kehittyminen itsenäisyytemme alusta 1950-luvun alkupuoliskolle. Hänen tutkimuksensa suomalaisen sotataidon kehittymisestä osana länsimaista sotataitoa on tarjonnut perustan ja pohjan suomalaisen sotataidon tutkimuksen jatkamiselle. Hänen julkaisutoimintansa kattaa lukuisia artikkeleita, jotka käsittelevät mm. sotien jälkeistä sotataidon kehitystä ja puolustusjärjestelmän syntyä.

 

Vuonna 2012 palkittiin kuusi tutkijaa, jotka saivat kukin 7 500 € palkinnon.

Dosentti Stefan Forss

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan johtava tutkija Ulkoasiainministeriössä sekä MPKK:n dosentti strategian alalta, joka on tuottanut arvioita ja analyysejä erilaisista ajankohtaisista aiheista koskien niin Venäjää, Yhdysvaltoja, Pohjois-Koreaa ja Irania. Dosentti Forssin osaaminen on palvellut ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Hänelle on 2008 myönnetty 3. luokan Vapaudenristi hänen ansioistaan Sotaveteraanityön parissa.

Filosofian maisteri Alpo Kariniemi

Räjähdealan tutkimusalajohtaja on tehnyt Puolustusvoimissa yli 30 vuoden uran, opettaen sotilasräjähdeasioita 1980-luvulta alkaen eri sotakouluissa. Hän on pidetty, asiallinen ja vaativa opettaja. FM Kariniemi on osallistunut 1990-luvulla merkittävällä panoksella merivoimien herätemiinan kehittämistyöhön, tutkinut 2000-luvun alkupuolella aerosoliräjähteitä ja sen jälkeen termobaarisia räjähteitä. Hän on myös Räjähdeyhdistyksen perustajajäsen ja toiminut sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Vuonna 1987 perustettu yhdistys toimii alan keskeisenä kouluttajana kooten yhteen puolustusvoimien lisäksi siviilitoimijat ja koko teollisuuden.

Tekniikan tohtori Visa Koivunen

Aalto Yliopistossa toimiva signaalinkäsittelyn professori on kansainvälisesti johtavia tutkijoita digitaalisen signaalinkäsittelyn teorian ja käytännön aloilla. Hänen erityisalansa maanpuolustuksen saralla on elektroniseen sodankäyntiin, älykkäisiin antenneihin, passiivisiin tutkiin ja monipaikkatutkiin, radiopaikantamiseen sekä häirintää sietäviin navigointijärjestelmiin liittyvä tutkimus ja opetus.

Professori Visa Koivunen on vuonna 2015 saanut EURASIP tiedepalkinnon ja lisäksi maailman merkittävin insinöörijärjestö IEEE valitsi hänet ”arvostetuksi luennoitsijaksi” signaalinkäsittelyn alalla.

Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola

Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtaja on pitkällä urallaan Puolustusvoimissa varmistanut ja vastannut teknologisen kehityksen huomioimisesta tulevaisuuden suorituskykyjen kehittämisessä. Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola on merkittävällä tavalla luonut systematiikkaa ja metodipohjaa koko prosessiin, mistä on hyvänä esimerkkinä mm. uusi puolustusvoimien teknologiastrategia.

Kosola on myös edistänyt puolustusjärjestelmän kehittämistä monipuolisella kirjallisella panoksellaan ja luennoimalla aktiivisesti.

Emeritusprofessori (KT, Dos, Evl) Jarmo Toiskallio

Kuuluisimpia ja yhteiskunnallisesti eniten vaikuttaneita kansainvälisiä sotilaspedagogeja, joka toimi MPKK:n sotilaspedagogiikan professorin virassa vuoteen 2009 saakka. Emeritusprofessori Toiskallio on vaikuttanut merkittävällä tavalla puolustusvoimien koulutuksen ja koulutuskulttuurin kehittämiseen sekä sotilaspedagogiikan tieteenalan ja oppiaineen kehittymiseen. Hän mm. loi sotilaan toimintakyvyn käsitteen, mikä on avannut useita yhteistyöverkostoja eri tutkimustahojen kanssa.

Professori Kirsi Virrantaus

Yksi kansainvälisesti tunnustetuimmista suomalaisista paikkatietoalan uranuurtajista, joka on vaikuttanut merkittävästi paikkatietoalan tutkimukseen ja opetukseen Suomessa, ja puolustusvoimissa. Hänen tutkimustoimintansa pääalueet ovat spatiaaliset analyysi- ja tiedonlouhintamenetelmät sekä sovellusaloina turvallisuusala, maankäytön suunnittelu ja liikenne.

Vuonna 2007 palkittiin viisi tutkijaa, jotka saivat kukin 5 000 € palkinnon.

Professori Kaisa Nyberg

Maamme johtava jonosalausmenetelmien ja kryptologian asiantuntija, joka johtaa Kryptologian tutkimusryhmää Teknillisessä korkeakoulussa. Hänen johdollaan kehitetään työkaluja salausteknisten algoritmien toteuttamiseen, joilla voidaan estää erityisesti sivukanavahyökkäyksiä. Professori Nybergin tieteellinen tuotanto on mittava ja hänen ansionsa omalla alallaan maanpuolustuksen hyväksi ovat merkittäviä.

Tutkija Olli Harinen

Sotilassosiologian tutkija, joka on tehnyt merkittävää työtä myös sotilaspedagogiikassa ja sotilaspsykologiassa. Tutkija Harisen ominta tutkimusalaa on pienryhmädynamiikan, erityisesti ryhmäkiinteyden tutkimus. Tutkijana hän on käytäntöön suuntautunut ja hän on mm. kehittänyt NetJotos -ohjelman, joka mahdollistaa erilaisten kyselyiden tekemisen verkossa. Tutkija Harinen on MPKK:ssa kysytty opinnäytetöiden ohjaaja, joka omaa paljon nk. hiljaista tietoa.

Insinöörieverstiluutnantti Mika Hyytiäinen

Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtaja, tekniikan tohtori, insinöörieverstiluunantti Mika Hyytiäinen on antanut maanpuolustukselle merkittävän panostuksen tutkimalla paikkatietotekniikkaa, eli sotilaalliseen maastoanalyysiin liittyvän tiedon hyväksikäytön mahdollisuuksia.

Vuonna 2003 Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksella aiheesta paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä väitellyt tohtori on erikoistunut maanpuolustuksen kannalta tärkeään tulevaisuuden alaan, suomalaisen sotataidon kehittämiseen erityisesti digitaalisen ja hybridisodankäynnin osalta.

Professori Pentti Leppänen

Oulun yliopistossa toimiva uranuurtaja uusien laajakaistaisten radiotiedonsiirron menetelmien tutkimuksessa ja niiden käytännön sovelluksissa. Kansainvälistä arvostusta nauttiva professori Leppänen aloitti hajaspektritekniikkaan perustuvan radiotiedonsiirron tutkimuksen, joka mahdollistaa sotilastietoliikenteessä erittäin häirintäsietoisten ja tiedustelulta suojattujen radiojärjestelmien kehittämisen. Hänen tutkimusryhmänsä toimii uranuurtajana myös ohjelmistoradiotekniikan tutkimuksessa ja käyttöönotossa.

Prikaatikenraali Vesa Tynkkynen

MPKK:n ensimmäinen operaatiotaidon ja taktiikan professori, joka on opettajan tehtävissään vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen upseerikoulutukseen. Kenraali Tynkkynen väitteli 1996 Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi, aiheenaan suomalaisen taktiikan kehittyminen itsenäisyytemme alusta 1950-luvun alkupuoliskolle. Hänen tutkimuksensa suomalaisen sotataidon kehittymisestä osana länsimaista sotataitoa on tarjonnut perustan ja pohjan suomalaisen sotataidon tutkimuksen jatkamiselle. Hänen julkaisutoimintansa kattaa lukuisia artikkeleita, jotka käsittelevät mm. sotien jälkeistä sotataidon kehitystä ja puolustusjärjestelmän syntyä.

Vuonna 2007 palkittiin myös

Suomen sotatieteellinen seura 40 000 €

Suomen sotatieteellinen seura edistää ja tukee sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta. Seura on tehnyt arvokasta ja pyyteetöntä työtä jo vuodesta 1927 lähtien.

Kadettikunta 20 000 €

Kadettikoulun käyneiden upseerien ja kadettien maanpuolustusaattellinen veljesyhdistys, jolla vahvistetaan upseeriston aatteellista lujuutta sekä ylläpidetään upseeriston arvostusta ja asemaa yhteiskunnassa.