Suomen marsalkka Mannerheimin

Sotatieteellinen Rahasto

etusivu600x1000it

SOTAMARSALKKA, VAPAAHERRA MANNERHEIM PERUSTI
RAHASTON VUONNA 1937 VAROILLA, JOTKA HÄN OLI SAANUT
LAHJAKSI 70-VUOTISPÄIVÄNÄÄN. LAHJOITUSVAROJEN OLI
ENSIMMÄISTEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN MÄÄRÄ RIITTÄÄ AINAKIN
15 VUOTTA – RAHASTO JATKAA KUITENKIN MERKITYKSELLISTÄ
TYÖTÄÄN SUOMEN MARSALKAN HENGESSÄ VIELÄ TÄNÄKIN
PÄIVÄNÄ. 

SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN SOTATIETEELLINEN
RAHASTO JAKAA APURAHOJA SUOMEN PUOLUSTUSVOIMIEN
UPSEEREILLE MM. OPINTOMATKOJA, KIELIOPINTOJA JA VÄITÖS-
KIRJOJA VARTEN. RAHASTO TUKEE TAPAUSKOHTAISESTI MYÖS
UPSEEREIDEN PITKÄAIKAISTA OPISKELUA ULKOMAILLA. JOKA
VIIDES VUOSI RAHASTO PALKITSEE ELÄMÄNTYÖPALKINNOLLA
SEKÄ ANSIOITUNEIDEN TUTKIJOIDEN PALKINNOILLA HENKILÖITÄ,
JOTKA OVAT ANTANEET MERKITTÄVÄN PANOKSEN MAAN-
PUOLUSTUKSEEN LIITTYVIEN AJANKOHTAISTEN AIHEIDEN TAI
SOTAHISTORIAN TUTKIMUKSEN SARALLA.